Skip to content

Closed Loop Supply Chains

Títol: DISSENY I PLANIFICACIÓ DE CADENES DE SUBMINISTRAMENT AMB TRACTAMENT I RECICLATGE DE MATERIALS (CLOSED-LOOP SUPPLY CHAINS).

Descripció:

Els processos químics han deixat de ser vistos com un únic esglaó en el qual les matèries primeres es transformen a substàncies amb valor afegit que són enviades als mercats com a béns de consum. També hi ha altres processos, uns altres esglaons de la cadena, que transformen els residus resultants del consum d’aquests béns i que, eventualment i parcialment, poden condicionar els materials per a ser reintroduïts a la cadena. Aquesta visió suposa una oportunitat per incrementar l’eficiència en l’ús dels recursos (matèria i energia) i reduir la generació de residus; tanmateix, també suposa una gestió molt més complexa. El projecte consisteix en el desenvolupament de models de cadenes de subministrament amb reciclatge de materials i l’ús d’eines de programació matemàtica per a la determinació de solucions òptimes per a problemes particulars.