Skip to content

You are here: Home / Open Positions, Grants, Thesis Proposals / Degree / Master Thesis Proposals / Simulació de processos amb VMGSim

Simulació de processos amb VMGSim

Títol: COMUNICACIÓ VIA OPC DEL SIMULADOR VMGSim AMB UNA INTERFÍCIE SCADA PER A L’ENTRENAMENT D’OPERADORS (OPERATOR TRAINING SYSTEM, OTS).

Descripció:

La simulació dinàmica de processos que executa un programa com l’AspenHYSYS és una eina per al disseny del sistema de control, però també és una eina per a l’entrenament d’operadors de planta. Les persones que operen la planta han d’assajar les seves decisions contra una planta virtual de la mateixa manera que els pilots assagen les seves maniobres en un simulador de vol. Per això, no tant sols els resultats de la simulació han de reproduir fidelment el comportament de la planta, sinó que els operadors han de rebre aquests resultats en la mateixa interfície gràfica d’usuari (GUI) amb la qual gestionen la planta real. És per això que cal dissenyar i implementar un sistema complet de simulació i comunicació que permetin treballar en un mateixa interfície d’usuari contra la planta real o contra la planta virtual de manera indistinta.

 

Títol: SIMULACIÓ DINÀMICA D’UN PROCÉS D’ASSECAT PER ESPRAI AMB VMGSim I AJUST DE PARÀMETRES DEL MODEL.

Descripció:

La simulació dinàmica de processos que executa un programa com el VMGSim és un exercici que es realitza de manera senzilla davant de l’ordinador. Tanmateix, la utilitat de la simulació rau en el fet que les simulacions no només siguin correctes sinó que s’ajustin a les mesures de planta. Aquest treball experimental i de simulació requereix domini de la simulació, de l’experimentació i de les tècniques d’ajust de models. El projecte consisteix en l’elaboració de la simulació en VMGSim, l’obtenció de les dades experimentals necessàries, l’estimació dels valors dels paràmetres del model i la comparació a temps real de les dades simulades amb les dades monitoritzades de la planta.