Skip to content

You are here: Home / Open Positions, Grants, Thesis Proposals / Degree / Master Thesis Proposals / Monitorització i Control de plantes pilot

Monitorització i Control de plantes pilot

 

Títol: MONITORITZACIÓ i DIAGNOSI REMOTA D’UNA PLANTA PILOT D’ASSECAT PER ESPRAI.

Descripció:

El laboratori d’Enginyeria Química disposa d’una planta pilot d’ús docent per a l’assecat per esprai. La planta té una placa d’adquisició de dades (National Instruments) un sistema preliminar d’instrumentació (tancat). El projecte ha de servir per ampliar aquest sistema per tal de monitoritzar la planta de manera oberta (OPC) i remota (Web). També caldrà dissenyar i implementar un sistema de diagnosi del procés.

 

Títol: MONITORITZACIÓ i CONTROL REMOT D’UNA PLANTA PILOT PER AL TRACTAMENT FOTOQUÍMIC D’AIGÜES RESIDUALS.

Descripció:

El laboratori de Processos disposa d’una planta pilot amb un reactor fotoquímic per a projectes de recerca. La planta té un PLC Eurotherm i un SCADA Wondeware Intouch. El projecte ha de servir per ampliar aquest sistema als nous requeriments dels operadors de planta (ISA-SP101, automatització de receptes, control de pH, operació via web, diagnosi d’incidències, etc.).

 

Títol: DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA CLIENT SERVIDOR OPC PER A LA SUPERVISIÓ I DIAGNOSI REMOTA DELS EQUIPS DEL LABORATORI D’ENGINYERIA QUÍMICA AMB INSTRUMENTACIÓ WIRELESS.

Descripció:

Els instruments de mesura utilitzats als laboratoris docents d’Enginyeria Química donen una formació implícita a l’alumnat que els utilitza. És per això que s’ha de renovar. Tanmateix, substituir instruments analògics per digitals no representa cap avanç formatiu si les dades es visualitzen en un LCD i s’apunten en una llibreta. És per això que es disposa d’instruments Wireless que proporcionen dades experimentals a un ordinador remot. A partir d’aquí cal desenvolupar un sistema/client servidor OPC que processi les dades, les compari amb dades simulades i ofereixi missatges de suport a la decisió dels operadors.